Afbestillingsvilkår for selskaber på Socios

1. Selskaber med flere end 12 deltagere

Afbestilling skal ske skriftligt til info@lossocios.dk senest 4 uger før arrangementets afholdelse.

2. Selskaber med færre end 12 deltagere

Afbestilling skal ske skriftligt til info@lossocios.dk senest 2 uger før arrangementets afholdelse.

3. Afbestillings inden 6 døgn før afholdelse

Afbestilles hele arrangementet - eller reduceres antallet af gæster med mere end 10% - efter fristen i pkt. 1 eller pkt. 2, men inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan Socios kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de afbestilte kuverter.

4. Afbestilling senere end 6 døgn før afholdelse

Afbestilles hele arrangementet – eller reduceres antallet af gæster – senere end 6 døgn før arrange-mentets afholdelse, kan Socios kræve godtgørelse, der svarer til 75% af afbestilte kuverter.

5. Skadesløsholdelse

Ved afbestilling, uanset om denne sker rettidigt, kan Socios kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, hvilket f.eks. omfatter musik, optræden o.lign.

6. Udeblivelse - selskaber

Ved manglende fremmøde kan Socios kræve fuld pris for hele arrangementet.

7. Depositum

I forbindelse med reservation af selskaber kan Socios kræve, at der indbetales et depositum, hvis stør-relse fastsættes særskilt for det enkelte selskab. Depositummet fratrækkes i den endelige regning, eller tilbagebetales ved rettidig afbestilling efter hhv. pkt. 1 og pkt. 2.


Halløj! Vi bruger cookies.